Home > Particuliere Klanten > Onze Aanpak

Vermogensbeheer

De snelle evolutie van de economische en financiële wereld de laatste jaren vragen meer en meer een gedetailleerde opvolging ten einde te kunnen reageren, op een adequate manier, op al deze veranderingen. Daarom kan het beheer best van zeer nabij wordt opgevolgd.

Vermogensbeheer vereist het volgende:

  • Een professionele aanpak met specialisten die permanent in contact staan met de markten.
  • Een persoonlijke aanpak om te voldoen aan de verwachtingen op het gebied van objectieven en risico.

Een onafhankelijke beheerder biedt de flexibiliteit en de nodige snelheid om zich aan te passen aan de meest specifieke behoeftes.

Onze beleggingsaanpak

Een relatie met ANPHIKO Asset Management Private Clients start met een dialoog.

We gaan na wat de behoeften en doelstellingen zijn van onze klant en helpen de klant deze te evalueren. We analyseren voor elke klant het financiële profiel, de verwachtingen voor zijn of haar levensstijl en de appetijt naar risico. Deze factoren worden gebruikt om een geschikt vermogensplan te ontwikkelen.

Om het vermogensplan uit te voeren, maken wij gebruik van ons ‘intellectueel kapitaal’. Wij bieden strategische en tactische asset allocatie aan, en voorzien een reeks van beleggingsmogelijkheden inclusief liquide middelen, vastrentende instrumenten, aandelen en alternatieve investeringen.

Voor klanten die geïnteresseerd zijn in brokerage diensten bieden wij robuuste structurerings- en uitvoeringsmogelijkheden aan, voor alle beleggingsinstrumenten en derivaten overheen de belangrijkste markten wereldwijd.

Doorgaans gaan wij voor een aandachtige service met gepersonaliseerd advies. Wanneer dan ook een doelstelling van de klant verandert, kunnen wij zodoende zijn of haar vermogensplan aanpassen.