Home > Funds > Ducal Income Fund Euro

Ducal Global Allocation Fund heeft als doelstelling kapitaalgroei te realiseren op lange termijn, door het aanbieden van een stabiel rendement dat hoger is dan de referentie-index van het fonds, namelijk Euribor 1jaarsrente + 2 %.


De focus ligt op een wereldwijd, gespreide beleggingsportefeuille waarbij voornamelijk, direct of indirect, geïnvesteerd kan worden in aandelen, bedrijfobligaties en overheidsobligaties, zonder enige geografische of sectorale beperking.


De flexibele benadering van het fonds zorgt voor diversificatie op vlak van activa klassen, landen en sectoren. Het fonds hanteert een actief portefeuillebeheer met long investeringsbeslissingen naargelang de marktomstandigheden voor de asset allocatie.


Ducal Global Allocation Fund richt zich naar beleggers die op zoek zijn naar een stabiele waarde in de beleggingsportefeuille, en waarbij kapitaalbehoud en liquiditeit een belangrijke factor zijn.