Home > Funds > Ducal Income Fund

De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en, in mindere mate, kapitaalgroei op lange termijn te genereren door te beleggen in schuldbewijzen. De benchmark van het Fonds is de JPM GBI Unhedged EUR.

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van hogere of lagere kwaliteit (zoals obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit of obligaties zonder rating) met vaste of vlottende rente, zonder beperkingen wat betreft geografische regio's, sectoren of ratings. Het Fonds kan maximaal 33% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties van lagere kwaliteit: Het Fonds kan ook van tijd tot tijd liquide activa houden tot een maximum van 100% van zijn vermogen. Het Fonds kan zowel direct in liquide activa beleggen als via ICBE’s (instellingen voor collectieve belegging in effecten) en/of andere ICB’s , contante deposito’s en/of geldmarktinstrumenten, met inachtneming van de risicodiversificatielimieten. Het Fonds zal niet beleggen in derivaten, noodlijdende effecten of effecten in gebreke, voorwaardelijk converteerbare obligaties, door vermogen gedekte effecten of door hypotheek gedekte effecten, en zal geen gebruikmaken van effectenfinancieringstransacties of total return swaps.

Deze aandelenklasse is een kapitalisatieaandelenklasse. De door het Fonds ontvangen inkomsten zullen automatisch worden herbelegd en hun waarde zal worden weerspiegeld in de prijs van de aandelenklasse.