Home > Funds > Ducal Equity Fund Belgium

De doelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te genereren, door te beleggen in wereldwijde aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten. De benchmark van het Fonds is de BEL20.
Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in (i) aandelen genoteerd aan de beurs van Brussel, (ii) aandelen uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in België of die daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren, (iii) houdstermaatschappijen waarvan de belangen voornamelijk zijn belegd in aandelen van bedrijven met hoofdkantoor in België.

Het Fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in converteerbare effecten. Het Fonds kan in derivaten beleggen voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden. Het Fonds kan ook van tijd tot tijd liquide activa houden tot een maximum van 100% van zijn vermogen. Het Fonds kan zowel direct in liquide activa beleggen als via ICBE’s (instellingen voor collectieve belegging in effecten) en/of andere ICB’s (instellingen voor collectieve belegging), contante deposito’s en/of geldmarktinstrumenten, met inachtneming van de risicodiversificatielimieten. Het Fonds zal niet beleggen in noodlijdende effecten of effecten in gebreke, voorwaardelijk converteerbare obligaties, door vermogen gedekte effecten of door hypotheek gedekte effecten, en zal niet
gebruikmaken van effectenfinancieringstransacties of total return swaps.

Deze aandelenklasse is een kapitalisatieaandelenklasse. De door het Fonds ontvangen inkomsten zullen automatisch worden herbelegd en hun waarde zal worden weerspiegeld in de prijs van de aandelenklasse.